Senkron Sistemler

AnasayfaÜrünlerSenkron Sistemler

EMSA JENERATÖR Ar-ge grubu, dünyadaki yüksek güçlü dizel motor sıkıntısı ve aynı zamanda yüksek maliyetlere karşı gerekli çalışmaları yaparak müşterilerine büyük faydalar sağlayacak özel projeler geliştirmektedir. Çoklu jeneratör senkron sistemleri ile kullanıcı, hem yüksek maliyetlerden hem de tek jeneratöre bağımlı kalmaktan kurtulmaktadır. Konusunda uzman personelimiz, proje oluşturulmasını ve geliştirilmesini müşteri temsilcileri istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapmaktadır.

SENKRON NEDİR?

Elektrojen bir grubun, frekans ve voltaj değerlerini değiştirerek farklı bir kaynağın (şebeke veya jeneratör) frekans ve voltaj değerleri ile eş zamanda aynı değerlere getirilmesidir.

PARALEL ÇALIŞMA NEDİR?

Farklı veya eşit güçlerdeki jeneratörlerin, birbirleri ile senkron olduktan sonra, yükü aynı anda beslemelerine paralel çalışma denir.

Paralel çalışma, jeneratör güçlerini birleştirerek daha fazla kurulu güce ulaşmayı sağlamakla beraber, büyük güçteki jeneratörler yerine birden fazla küçük jeneratör kullanılmasının getirdiği birçok avantajdan dolayı tercih edilir.

YÜK PAYLAŞTIRMA NEDİR?

Farklı veya eşit güçlerde paralel çalışan jeneratörlerin, aktif ve reaktif yükü güçleri oranında paylaşmalarına yük paylaştırma denir.

YUMUŞAK GEÇİŞ NEDİR?

Yumuşak geçiş (soft transfer) yönteminde yük, iki kaynak arasında belli sürede kademeli olarak aktarılır, yük transferi sonunda yüksüz duruma geçen kaynağın kesicisi açar. En büyük avantajı yük transferden etkilenmez , yüksüz olarak açması sağlanan kesici elemanlarının arksız çalışması neticesinde kullanım ömürleri uzar.

NEDEN PARALEL ÇALIŞMA?

MALİYET ; Günümüz de 500kVA – 550kVA güçlerine kadar jeneratörlerde kullanılan dizel motorların aynı zamanda iş makinaları, kamyon ve tır motorları olması, talebin artmasına üreticilerin bu güçlerde seri üretiminin arttırmasına ve sonuç olarak bu güçlerde motor maliyetlerinin düşmesine neden olmuştur. Bu maliyetler toplamda aynı güçteki tek bir motora göre daha düşüktür. Büyük güçteki motorlar sipariş ile üretilen, uzun temin süreli ve yüksek maliyetlidir.

Paralel sistemler, ilk kurulum maliyetlerindeki avantaj-larının yanında, teslim süresi, işletme, bakım ve parça maliyetlerinde de avantaj sağlamaktadır.

GÜVENİLİRLİK ; Paralel sistemlerde, jeneratörlerin bir nedenle devre dışı kaldığı durumlarda, sağlam jeneratörler acil yükleri beslemeye devam eder. Oysaki tek jeneratörlü bir sistemde bu şans yoktur.

ESNEKLİK ; Paralel sistemlerde, jeneratörlerin güçleri eşit veya saha-yük şartlarına göre farklı seçilebilir. Böylece güç ihtiyacının en aza indiği dönemlerde küçük güçteki jeneratörler, ihtiyacın arttığı dönemlerde ise ihtiyaç kadar jeneratör çalıştırılarak maksimum yakıt tasarrufu, minimum yıpranma maliyetleri ile jeneratörler işletilebilir.

Paralel sistemlerin bir diğer avantajı ise, fiziki olarak kısıt ve zorluklara sahip olan sahalarda, jeneratörlerin taşınması, yerleştirilmesi ve montajında kolaylık sağlar.

SERVİS & BAKIM ; Paralel sistemlerde, jeneratörlerin eşit sürelerde çalıştırılması, jeneratör bakım sürelerini, sistemin kullanım süresini uzatırken bakım maliyetlerini düşürür. Bakım yapılması gereken jeneratör rahatlıkla durdurulabilir ve bakıma alınabilir. Bu arada acil yükler yine sistemdeki diğer jeneratörler ile beslenerek sistemin sürekliliği aksamamış olur.

JENERATÖR KONTROL CİHAZLARI

Jeneratörler, dizel motor ve alternatör ana bileşeninden oluşmaktadır. Dizel motor alternatörün elektrik üretmek için ihtiyaç duyduğu mekanik hareketi oluşturma, alternatör ise bu hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirme görevlerini yerine getirir. Jeneratör kontrol ünitelerinin ilk görevi sistemdeki iki ana bileşenin kumanda, izleme ve koruma işlevlerini yerine getirmektir.
Kontrol üniteleri, dizel motorların sabit bir hızda çalışmalarını, çalışma sırasında hızını, yağ basıncını, sıcaklığını, soğutma sistemi elemanlarını sürekli izleyerek, normal dışı verilerde dizel motorun en kısa sürede ve güvenli şekilde durmasını sağlar.

Kontrol üniteleri, alternatörün dönme hareketi ile ürettiği elektrik enerjisini, sürekli olarak izler, üretilen enerjinin, Voltajı, frekansı, akımı, güç vb. değerlerdeki normal dışı durumlarda dizel motorun en kısa sürede ve güvenli şekilde durmasını sağlar (SMART 500, Trans AMF vs.).

GOVERNOR

Dizel motorun sabit bir hızda dönmesini sağlayan ana elemandır. Mekanik ve elektronik tipleri mevcut olup, senkron sistemlerde, uzaktan kumanda edilebilen elektronik tipleri kullanılır.

AVR

Alternatör tarafından üretilen elektrik enerjisinin, istenen sabit bir değerde kalmasını sağlayan elektronik yapılı ana elemandır. Senkron sistemlerde, uzaktan kumanda edilebilen tipleri kullanılır.

SENKRON KONTROL CİHAZLARI

Senkron kontrol cihazları, temelde jeneratör kontrol cihazları olup aynı görevleri yerine getirirken, jeneratörün GOVERNOR ve AVR kartlarını kumanda ederek, jeneratörün başka bir kaynağa senkron olmasını, başka kaynaklar ile yumuşak yük transferi yapmasını ve yine başka kaynaklar ile yükü planlanan şekilde paylaşılmasını sağlar.

Günümüzde bir çok markanın ilgili senkron kontrol cihazları sınıfında ürünleri olup, Emsa Jeneratör olarak projelerde kullanılan başlıca üreticiler ve ürünleri aşağıdaki gibidir.

  • D700 serisi ürünler senkron projelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • COMPACT, INTELIGEN serisi ürünler senkron projelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • EASYGEN 2xxx/3xxx serisi ürünler senkron projelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • AGC-2xx serisi ürünler senkron projelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • DSE-86xx serisi ürünler senkron projelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

EMSA JENERATÖR SENKRON SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

Emsa jeneratör, senkron sistemlerde, en temel düzeydeki şebeke // jeneratör, jeneratör//jeneratör paralel çalışmasına dayalı sistemlerden, ileri seviyedeki power plant projelere kadar çözüm üretmektedir.

OG / AG senkronizasyon sistemleri, import / export çalışma modları, özel veya resmi şartnameli tüm tekhat ve çalışma senaryolarında, PLC destekli, HMI ve SCADA bileşenleri dahil tam saha enerji otomasyonu tasarım, üretim ve devreye alma Emsa jeneratör hizmetleri arasındadır.

ADA MOD ÇALIŞMA

Senkron Sistemler

Ada modu çalışmada sistem, bir şebeke kaynağını takip etmez ve jeneratörlerin çalışmasına otomatik olarak karar vermez. Sistem, jeneratörlerin çalışabilmesi için müşteri tarafından sağlanan uzaktan başlat (remote start) sinyalini bekler ve sinyal geldiğinde jeneratörler çalıştırılır senkron olarak baralarına bağlanır ve varsa yükü beslerler. İkinci çalışma şekli ise, sistemdeki jeneratörler operatör tarafından çalıştırılarak yükün beslenmesini sağlamasıdır.

Şebeke kaynağının olmadığı açık arazi, şantiye sahası gibi kullanımlarda tercih edilir.

Jeneratör çalışma zamanının müşteri tarafından karar verileceği, hali hazırda müşteri tarafında kurulu bulunan ATS sistemleri ile birlikte kullanılma durumlarında tercih edilir.

ŞEBEKEYE YEDEKLİ ÇALIŞMA – AMF MODE – KESİNTİSİZ – YUMUŞAK GEÇİŞ

AMF modu çalışmada sistem, bir şebeke kaynağını takip eder, şebeke enerjisinin kullanılamaz olduğu durumlarda jeneratörleri otomatik olarak çalıştırılıp, yüklerin jeneratörler tarafından beslenmesini sağlar.

Sistem şebeke enerjisinin kullanılabilir seviyeye geri geldiği anda jeneratörlerin şebeke enerjisine senkron olmasını sağlar, jeneratörler ve şebeke bir süre paralel durumda yükü besler ve ardından yük yavaş ve kademeli olarak şebekeye aktarılarak jeneratörler yükten ayrılır, jeneratörler soğutma çalışması sonunda bir sonraki şebeke arızasına kadar durur.

Senkron Sistemler

ŞEBEKEYE YEDEKLİ ÇALIŞMA – AMF MODE – KISA KESİNTİLİ GEÇİŞ

AMF modu çalışmada sistem, bir şebeke kaynağını takip eder, şebeke enerjisinin kullanılamaz olduğu durumlarda jeneratörleri otomatik olarak çalıştırılıp, yüklerin jeneratörler tarafından beslenmesini sağlar.

Sistem şebeke enerjisinin kullanılabilir seviyeye geri geldiği anda jeneratörlerin ortak çıkış kesicisini açtırır, jeneratörler yükten ayrılır, şebeke kesicisini kapatır. Yük şebeke enerjisi ile beslenmeye başlar. Jeneratörler soğutma çalışması sonunda bir sonraki şebeke arızasına kadar durur.

Senkron Sistemler

ÖZEL TEKHATLI SİSTEMLER

Özel tekhatlı sistemlerde birden fazla şebeke trafosu, birden fazla jeneratör, jeneratörler arası kuplaj bağlantıları, yükler arası kuplaj bağlantıları, step-up trafolar olabilir. Genelde işletme senaryoları saha ve yük şartlarına göre belirlenen sistemlerdir.

Çalışma senaryosu ve müşteri istekleri dahilinde, PLC , HMI (operatör paneli), SCADA sistemleri projede mevcut olabilir.

ÖZEL TEKHATLI SİSTEMLER